Duurzaam ondernemen

KAMCAT staat voor Kwaliteit, Arbeidsomstandigheden en Milieu; Consultancy, Audits en Trainingen. En dat is precies wat KAMCAT doet. KAMCAT adviseert, voert audits uit en geeft trainingen op het gebied van KAM. Op deze website vindt u meer informatie over deze activiteiten en over de visie van KAMCAT hoe hierin om te gaan.

Continuïteit

Continuïteit

Steeds meer bedrijven zijn zich ervan bewust dat hun voortbestaan niet alleen te maken heeft met financiële resultaten. Continuïteit van een bedrijf is belangrijker dan op korte termijn zo veel mogelijk winst maken. Een bedrijf blijft bestaan indien het management de juiste aandacht goed weet te verdelen over al haar belanghebbenden (stakeholders). Dit is een dynamisch proces.Voor continuïteit van een organisatie is het van belang dat klanten terugkomen en willen betalen, leveranciers blijven leveren, personeel niet omvalt of wegloopt, de overheid de vergunning niet intrekt, de buren niet gaan klagen, de aandeelhouder zijn aandelen niet verkoopt en de verzekeringsmaatschappij de premie niet verdubbelt.

Een zacht luchtbed

Een zacht luchtbed

Het is te vergelijken met een luchtbed, dat te zacht is opgepompt. Het luchtbed bestaat uit vele luchtkussens, die elk een belanghebbende vertegenwoordigen. Indien je te hard leunt op één kant, kom je daar op de grond te liggen, terwijl de andere kant van het luchtbed omhoog komt. Druk je te hard aan de andere kant, voel je daar de harde ondergrond door het bed heen en dat ligt niet lekker. 

Om deze metafoor de werkelijkheid dichter te laten benaderen, is de grond onder het luchtbed ook nog in beweging. De kunst van de manager is om in deze dynamiek voortdurend de juiste balans te vinden door het gewicht goed te verdelen.

Duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen

Hebben we het over continuïteit op de lange termijn, dan spreken we over duurzaam ondernemen of maatschappelijk verantwoord ondernemen. De organisatie is zich dan ook bewust van haar rol in de maatschappij en de effecten van haar activiteiten op de lange termijn.

Werken aan duurzaamheid

Werken aan duurzaamheid

Een kwaliteits-, arbo- of milieumanagementsysteem, of een geïntegreerd KAM-managementsysteem, is een goed hulpmiddel om aan duurzaamheid te werken. Bij kwaliteit is de aandacht vooral gericht op klant en leverancier (maar klant kan heel ruim worden gedefinieerd!), bij milieu naar de buren en de overheid, bij veiligheid naar de medewerker en de directe omgeving. Ieder systeem richt zich op 1 of 2 stakeholders, maar in een geïntegreerd systeem wordt de aandacht verdeeld over alle stakeholders.

Certificaten

Certificaten

Grote bedrijven en de overheid richten hun aandacht in de gang naar duurzaamheid ook op hun leveranciers. Groen inkopen of duurzaam inkopen wordt steeds belangrijker. 

Met een ISO 14001 certificaat kan een leverancier aantonen dat hij systematisch werkt aan de verbetering van zijn milieuprestatie. Met een VCA certificaat toont hij aan dat de medewerkers bewust zijn van de risico’s van hun werk. Met een ISO 9001 certificaat toont een bedrijf aan dat het zijn klanten tevreden wil houden. 

Als het goed is tenminste…